Pôda ako základ všetkého živého

Pôda je zložitá zmes minerálov, vody, vzduchu, organických látok a nespočetných organizmov, ktoré sú rozpadajúcimi sa zvyškami kedysi živých organizmov. Tvorí sa na povrchu pevniny a je to naša „pokožka Zeme“.
Pôda je schopná podporovať život rastlín, je životne dôležitá pre život na zemi a plní mnoho kritických funkcií v každom ekosystéme (či už ide o okolie farmy, lesa, prérie, močiare alebo prímestské oblasti). Existuje sedem dôležitých úloh, ktoré naša pôda robí bez toho, aby sme si to uvedomovali.

poda zeme

Pôda a jej jedinečný význam v našom ekosystéme

  • Pôda upravuje atmosféru tým, že emituje a absorbuje plyny (oxid uhličitý, metán, vodná para a podobne) a prach.

  • Pôda poskytuje biotopy zvieratám, (napríklad svišťom a myšiam) a organizmom (ako sú baktérie a huby), ktoré žijú v pôde a tvoria väčšinu živých vecí na Zemi.

  • Pôdy absorbujú, zadržiavajú, uvoľňujú, menia a čistia väčšinu vody v suchozemských systémoch.

  • Pôdy spracúvajú recyklované živiny vrátane uhlíka, aby ich živé bytosti mohli opakovane používať.

  • Pôdy slúžia ako inžinierske médiá na stavbu základov, cestných komunikácií, priehrad a budov a na zachovanie alebo zničenie artefaktov ľudského úsilia.

  •  Pôdy fungujú ako živý filter na čistenie pitnej vody.

Čo sa stane ak "preťažíme" našu pôdu?

Zvykli sme tažiť z pôdy maximum a niet divu, že je naša pôda unavená. Čoraz viac sa stáva, že prestáva byť úrodnou. Farmári na celom svete majú problém s pestovaním plodín a s jej úrodnosťou.

Preťažením pôdy vytvárame z našich úrodných zemí neúrodné , mŕtve miesta. To má obrovský vplyv na naše zdravie, podnebie a celkovou kondíciu našej planéty.
Používaním pesticídov a rôznych chemikálií umŕtvujeme aj tie posledné kúsky našej úrodnej pôdy. Čo je ale horšie, do našich tiel dostávame škodlivé látky, ktoré majú za následok zhoršenie našej zdravotnej kondície.

Všetko so všetkým súvisí a preto je veľmi dôležité, naučiť sa správne hospodáriť a starať sa o našu drahocennú pôdu.

Vezmite hrsť pôdy a priložte si ju k nosu. Tou čerstvou zemitou arómou je organická hmota, ktorej súčasťou je uhlík. Ucítite vôňu riešenia problému zmeny klímy. Globálne pôdne zdroje obsahujú viac organického uhlíka ako svetová atmosféra a všetky jej rastliny dohromady. Keď sa rastliny fotosyntetizujú, odoberajú uhlík z atmosféry a keď odumrú, vráti sa späť do pôdy.

Skladovanie väčšieho množstva uhlíka v pôde pomáha odstraňovať oxid uhličitý z atmosféry. Pomáha však tiež uvoľňovať živiny pre rast rastlín a zlepšuje štruktúru pôdy tým, že zvyšuje kvalitu zadržiavania vody.
Pôda je tak obrovským regulátorom oxidu uhličitého a taktiež udržiava rovnováhu v našom zdravom svete.

Väčšina z nás na pôdu príliš nemyslí, nehovoriac o jej zdraví.
Obnova úrodnosti pôdy je jednou z najlepších možností ľudstva, ako dosiahnuť pokrok v troch závažných výzvach: Nakŕmiť všetkých ľudí, bojovať proti klimatickým zmenám a chrániť biodiverzitu!
Rozsiahla mechanizácia a používanie chemických hnojív či pesticídov spôsobili revolúciu v poľnohospodárstve. Na pôde si to však vyžiadalo krutú daň.
Poľnohospodári na celom svete už degradovali a opustili jednu tretinu svetovej ornej pôdy. V Spojených štátoch amerických už  pôdy stratili asi polovicu obsahu organických látok, čo im spôsobilo zníženie jej úrodnosti.

O čo ide, ak tento trend nezvrátime? Chudobné problémové miesta ako Sýria, Líbya a Irak patria medzi spoločnosti žijúce s dedičstvom znehodnotenej pôdy. A ak svet bude naďalej strácať produktívnu poľnohospodársku pôdu, bude to len ťažšie živiť rastúcu globálnu populáciu.

vyschnutá púšť

Ale je možné obnoviť úrodnosť pôdy? A ako to robia farmári vo svete, ktorí sa učia denno-denne zlepšovať zdravie svojej pôdy?

Moderní farmári vedia, že musia prijať opatrenia, ktoré podporujú prospešný pôdny život.

Prestali orať a minimalizovali rušenie pôdy.
Sadia krycie plodiny, najmä strukoviny, ako aj úžitkové plodiny. Plodiny obmieňajú a nesadia stále to isté. Namiesto toho zasadili väčšiu rozmanitosť plodín.
Kombináciou týchto techník sa pestuje rozmanitosť prospešného mikrobiálneho a pôdneho života, ktorá zvyšuje kolobeh živín. Taktiež zvyšuje pôdne organické látky a zlepšuje štruktúru pôdy, a tým znižuje erozívny odtok.

Farmári, ktorí implementovali všetky tri techniky, začali regenerovať úrodnú pôdu a po niekoľkých rokoch skončili s ďalšími peniazmi vo vrecku. Výnosy plodín a pôdne organické látky sa zvyšovali, zatiaľ čo klesalo ich palivo, hnojivá a pesticídy.
Na ich poliach bolo neustále viac opeľovačov – motýľov a včiel – ako v susedných konvenčných farmách. Používanie menšieho množstva insekticídov a zadržiavanie pôvodných rastlín v okolí ich polí sa pretavilo do dravejších druhov, ktoré požierajú škodce.

Inovatívni farmári používajú metódy, ktoré zanechajú pôdu v oveľa lepšom stave. Kravy na farmách sa pású tak, ako to kedysi robili naši predkovia, a sústredili sa na malú chvíľu na malú oblasť, po ktorej nasledoval dlhý čas zotavenia. To stimuluje rastliny, aby vytláčali  látky z koreňov a to živí pôdny život, ktorý na oplátku poskytuje rastlinám minerálne živiny. Ak sa kravy nechajú pásť, buduje sa aj organická hmota v pôde, a to tak, že sa hnoj rozptýli po zemi a nebude sa sústreďovať do splaškových lagún.

pôdy, pasienky a ovce

Obnova pôdy nevyrieši hlad vo svete, nezastaví zmenu klímy a ani nezabráni ďalšej strate biodiverzity. Tieto problémy nemôže vyriešiť jedna vec. Ale inovatívni poľnohospodári ukázali, že osvojenie si postupov ochrany ornej pôdy môže poskytnúť lepšie živobytie a významné environmentálne výhody pre konvenčné aj ekologické farmy.

Znovuzrodenie plodnosti na degradovaných poľnohospodárskych pôdach je jedným z najnaliehavejších a nedostatočne uznávaných projektov prírodnej infraštruktúry ľudstva a priniesla by obživu ďalším generáciám. Je čas na snahu obnoviť koreň všetkých prosperujúcich civilizácií: našu pôdu, pokožku Zeme.

zdroj: https://theconversation.com/carbon-catch-22-the-pollution-in-our-soil-78718
https://www.soils4kids.org/about
dokument: kisstheground.com


farmari

Veronika Chovancová – Tím Lokál Farmár

Podieľaj sa na vývoji aplikácie
Local Farmer a

Získaj aplikáciu
Na rok zdarma!

Zanechaj nám email a staň sa jedným z prvých lokálnych farmárov

Pre zdravší svet

Buď medzi prvými
užívateľmi

chcem odoberať novinky od Local Farmer na email